ChatGPT trainen om afbeeldingen te genereren met Midjourney AI

ChatGPT trainen om afbeeldingen genereren met Midjourney AI

ChatGPT is (nog) niet getraind om afbeeldingen te genereren met Midjourney. Ik genereer erg graag mijn afbeeldingen via Midjourney AI. Ik heb hier echt fantastische resultaten mee behaald. De laatste tijd is ChatGPT een handig hulpmiddel om de perfecte prompt te maken voor Midjourney. Om echt de mooiste resultaten te behalen heb ik ChatGPT een korte cursus gegeven van hoe Midjourney V5 werkt. Dit heb ik tot nu toe voor elke versie gedaan, waarbij ik de kracht van de chatbot wil inzetten om prompts te genereren. Voordat de chat AI echt hele goede prompts kan maken, moet je deze eerst trainen. In dit artikel laat ik aan de hand van voorbeelden zien hoe ik dit heb aangepakt. Natuurlijk geef ik ook enkele prachtige afbeeldingen als voorbeeld die ik heb gegenereerd met behulp van ChatGPT en Midjourney.

Vooraf

Ik heb de beste resultaten behaald met Midjourney V5 en ChatGPT-4. Ik neem bij beide een plus of premium account af. Je kan het ook met de gratis versie van Midjourney kort uittesten. Dit is echter zo beperkt dat je al snel tegen het limiet aan loopt. Ik zou dus altijd ervoor kiezen om een maandje Midjourney te nemen. ChatGPT zou je eventueel ook kunnen trainen zonder een betaling te doen voor een plus-account.

ChatGPT trainen om prompts te maken voor Midjourney

Je opent een nieuwe chat in ChatGPT-4 en stelt de volgende vraag:

“Ik wil afbeeldingen maken met behulp van een Diffusie model. Ik ga je wat informatie daarover geven. Is dat oke? Laat het me gerust weten als je nog vragen hebt. Anders kun je antwoorden met AKKOORD”

Goed om te weten: Ik heb nog nooit meegemaakt dat ChatGPT antwoordt met AKKOORD. De chatbot maakt er toch weer een langer verhaal van. De strekking is wel hetzelfde, de AI gaat akkoord. Is dit niet naar wens? Typ dan een goede follow-up prompt om het wel duidelijk te maken wat de bedoeling is. Als alternatief kan je ook een nieuwe chat openen en het opnieuw proberen.

Midjourney is een ander door AI aangedreven hulpmiddel dat afbeeldingen genereert op basis van gebruikersinput. Midjourney is bedreven in het aanpassen van echte kunststijlen om een afbeelding te maken van elke combinatie van dingen die de gebruiker wil. Het is bijzonder goed in het creëren van omgevingen, vooral fantasy-achtige scenes, met dramatische verlichting die eruit zien als gerenderde conceptuele kunst uit een videospel. Ik leg nu uit hoe Midjourney werkt
Midjourney is een AI-beeldgeneratietool die input ontvangt via tekstprompts en parameters en een Machine Learning (ML)-algoritme gebruikt dat is getraind op een grote hoeveelheid beeldgegevens om unieke afbeeldingen te produceren. Het wordt aangedreven door het Latent Diffusion Model (LDM), een geavanceerde techniek voor het omzetten van tekst naar afbeeldingen. Voordat we begrijpen hoe LDM's werken, kijken we eerst naar wat Diffusion-modellen zijn en waarom we LDM's nodig hebben.

Diffusion-modellen (DM) zijn transformer-gebaseerde generatieve modellen die een stuk gegevens, bijvoorbeeld een afbeelding, nemen en langzaam ruis toevoegen totdat het niet meer herkenbaar is. Vanaf dat punt proberen ze de afbeelding te reconstrueren naar de oorspronkelijke vorm en leren ze zo hoe ze foto's of andere gegevens kunnen genereren.

Het probleem met DM's is dat de krachtige modellen vaak honderden GPU-dagen in beslag nemen en de evaluatie behoorlijk duur is vanwege sequentiële evaluaties. Om DM-training op beperkte computermiddelen mogelijk te maken zonder concessies te doen aan kwaliteit en flexibiliteit, worden DM's toegepast in de latente ruimte van krachtige vooraf getrainde auto-encoders. Door het trainen van een diffusion model op zo'n representatie, wordt het mogelijk om een optimale balans te vinden tussen complexiteitsvermindering en detailbehoud, wat de visuele trouw aanzienlijk verbetert. Door een cross-attention-laag toe te voegen aan de modelarchitectuur, verandert het diffusion-model in een krachtige en flexibele generator voor algemeen geconditioneerde inputs zoals tekst en begrenzingskaders, wat leidt tot synthese op basis van hoge resolutieconvolutie.

Dit is pas een deel van de informatie die ik je ga geven. Antwoord gewoon met “IK HEB HET GELEZEN, GA VERDER MET INFORMATIE GEVEN”

ChatGPT zal nu laten blijken dat je verder kan gaan, al zal de ai het wat apart verwoorden. Iets met “Ja, ik heb het gelezen. Ga verder door te zeggen IK HEB HET GELEZEN”, of iets in die richting. Je gaat nu verder met het geven van informatie:

Midjourney brengt vaak nieuwe modelversies uit om de efficiëntie, samenhang en kwaliteit te verbeteren. Het nieuwste model is de standaard, maar andere modellen kunnen worden gebruikt met behulp van de --version of --v parameter of door het gebruik van het /settings commando en het selecteren van een modelversie. Verschillende modellen excelleren in verschillende soorten afbeeldingen.

Nieuwste model

Het Midjourney V5-model is het nieuwste en meest geavanceerde model, uitgebracht op 15 maart 2023. Om dit model te gebruiken, voegt u de parameter --v 5 toe aan het einde van een prompt, of gebruik het /settings commando en selecteer MJ Versie 5.

Dit model heeft een zeer hoge samenhang, excelleert in het interpreteren van natuurlijke taal prompts, heeft een hogere resolutie en ondersteunt geavanceerde functies zoals het herhalen van patronen met --tile. Om het in te schakelen typt u --v 5 na de prompt.

Wat is er nieuw aan het V5-basismodel?

Veel breder scala aan stijlen en meer responsief op prompts.

Veel hogere beeldkwaliteit (2x resolutieverhoging) met verbeterd dynamisch bereik.

Meer gedetailleerde afbeeldingen. Details zijn waarschijnlijker correct en er is minder ongewenste tekst.

Verbeterde prestaties bij het aansturen van afbeeldingen.

Ondersteunt de argumenten --tile voor naadloos tegelwerk (experimenteel)

Ondersteunt --ar aspectverhoudingen groter dan 2:1 (experimenteel)

Ondersteunt --iw voor het wegen van afbeeldingsprompts versus tekstprompts.

Stijl en aansturing voor V5

De test van vandaag is eigenlijk een "pro"-modus van het model.

Het is VEEL meer 'onpartijdig' dan v3 en v4, en is afgestemd om een breed scala aan uitvoer te bieden en zeer responsief te zijn op uw invoer.

Het compromis hierbij is dat het moeilijker te gebruiken kan zijn. Korte prompts werken mogelijk niet zo goed. U moet proberen langere, explicietere tekst te schrijven over wat u wilt (bijv. "cinematische foto met dramatische verlichting")
Meer over V5:

V5 is ons tweede model dat getraind is op onze AI-supercluster en is 5 maanden in ontwikkeling geweest. Het maakt gebruik van aanzienlijk verschillende neurale architectuur en nieuwe esthetische technieken. V5 is niet de eindbestemming, maar we hopen dat jullie allemaal de vooruitgang voelen van iets dieps en ondoorgrondelijks in de kracht van onze collectieve menselijke verbeelding.

Dit is pas een deel van de informatie die ik je ga geven. Antwoord gewoon met “IK HEB HET GELEZEN, GA VERDER MET INFORMATIE GEVEN”

ChatGPT trainen op de parameters van Midjourney

Nadat ik het antwoord heb gekregen van ChatGPT, ga ik verder met de parameters.

Het volgende stuk is in het Engels, omdat dit belangrijke parameters voor de prompt omvat. De prompts zijn altijd in het Engels.

Basic Parameters

Aspect Ratios

--aspect, or --ar Change the aspect ratio of a generation.

Chaos

--chaos <number 0–100> Change how varied the results will be. Higher values produce more unusual and unexpected generations.

No

--no Negative prompting, --no plants would try to remove plants from the image.

Quality

--quality <.25, .5, 1, or 2>, or --q <.25, .5, 1, or 2> How much rendering quality time you want to spend. The default value is 1. Higher values cost more and lower values cost less.

Seed

--seed <integer between 0–4294967295> The Midjourney bot uses a seed number to create a field of visual noise, like television static, as a

starting point to generate the initial image grids. Seed numbers are generated randomly for each image but can be specified with the --seed or

--sameseed parameter. Using the same seed number and prompt will produce similar ending images.

Stop

--stop <integer between 10–100> Use the --stop parameter to finish a Job partway through the process. Stopping a Job at an earlier percentage can create blurrier, less detailed results.

Style

--style <4a, 4b or 4c> Switch between versions of the Midjourney Model Version 4

Stylize

--stylize <number>, or --s <number> parameter influences how strongly Midjourney's default aesthetic style is applied to Jobs.

Uplight

--uplight Use an alternative "light" upscaler when selecting the U buttons. The results are closer to the original grid image. The upscaled image is less detailed and smoother.

Upbeta

--upbeta Use an alternative beta upscaler when selecting the U buttons. The results are closer to the original grid image. The upscaled image has significantly fewer added details. Default Values (Model Version 5) Aspect Ratio Chaos Quality Seed Stop Style Stylize

Default Value

1:1 0 1 Random 100 4c 100

Range

any 0–100 .25 .5 1 or 2 whole numbers 0–4294967295 10–100 - 0–1000

Aspect ratios greater than 2:1 are experimental and may produce unpredicatble results

Dit is pas een deel van de informatie die ik je ga geven. Antwoord gewoon met “IK HEB HET GELEZEN, GA VERDER MET INFORMATIE GEVEN”

Prompts invoeren als voorbeeld

Vanaf nu gaat het pas echt leuk worden! We gaan voorbeelden zoeken van prompts en deze ingeven. Ik vraag nu:

Ok. Nu volgen er wat voorbeelden van prompts voor Midjourney. Oké?
Prompt 1: Beautiful photo of a fierce majestic tiger eyes, extreme macro close up of an eye, black background, uhd, 8k, large format vibrant film stock --ar 9:16  --v 5

Prompt 2: A bohemian artist with long, wavy, ombre hair and expressive, hazel eyes, wearing a paint-splattered smock and surrounded by her colorful, abstract artwork in a sunlit studio, in the style of Aleksi Briclot, Charlie Bowater, Dean Cornwell, and Pino Daeni --version 5 --ar 9:16

Prompt 3: wide angle epic sailing ship on the ocean, hauntingly beautiful illustrations, reefwave, storybook illustrations, precisionist lines, subtle gradients, Vibrant colors, Atmosphere, Spectacular details, Dramatic lighting, Donato Giancola and Yoshitaka Amano style, Super detail ,4k:: --ar 1:2 --v 4 --quality 4 --stylize 1000  --q 2 --s 250

Prompt 4: 1960's  billboard poster, in the style of minimalist illustrator, sun-soaked colours, japanese traditional cityscape, criterion collection, green, orange, and blue, bay area figurative art, thomas heatherwick --ar 7:10 --s 250 --v 5  --s 250 --v 5

Prompt 5: Award winning beautiful Indian girl, fashion influencer street fashion, full body shot, commercial, deep v - neck, crop top, smiling, night time, street, romantic light --v 5 --q 2 --s 750  --v 5 --q 2

Prompt 6: Digital art, 10 squishy soft kittens drawn on a white background fall gently, they have neon pastel fur, they are cute and playful, wes anderson style --ar 3:4

Prompt 7: a modern piece by ben saadarts on aeroesthetics, in the style of ilya kuvshinov, mechanized forms, james bullough, the blue rider, light red and silver, transportcore, dynamic anime::12 a lady wearing a helmet and helmet and wearing geometric lines, in the style of yuumei, richard phillips, light silver and red, makoto aida, neo-op, endurance art, calculated::12 lady in a futuristic helmet with eyes wide open, in the style of neon-infused digitalism, cloudpunk, concept art, teal and red, 8k, futuristic victorian, argus c3::10 mya kilbe pixel art, in the style of sci-fi realism, contemporary asian art, hyper-detailed illustrations, technological art, realistic hyper-detail, sandalpunk, playful neo-pop::9 one piece of art featuring an anime girl in futuristic glasses, in the style of retro-futuristic cyberpunk, chinese iconography, sky-blue and pink, silkscreening, hyper-realistic details, outrun, mono-ha::8 a woman wearing a helmet is wearing blue neon lights, in the style of poster art, asian-inspired, pink and black, precise and lifelike, ricoh ff-9d, outrun, hyper-detailed::8 a woman wearing a helmet with pink and blue colors, in the style of noriyoshi ohrai, poster art, zhang jingna, mono-ha, outrun, ricoh ff-9d, 8k 3d::8 a cybergirl in a helmet with a helmet on her head, in the style of richard phillips, makoto shinkai, outrun, poster art, fenghua zhong, asian-inspired, neo-op::8 a female in headphones and a computer, in the style of sci-fi realism, neo-traditional japanese, precise, detailed architecture paintings, hyper-realistic pop, outrun, red, nerdcore::8 a painting of a woman in headphones, in the style of cyberpunk manga, frank thorne, miwa komatsu, highly detailed realism, outrun, technological marvels, quadratura::8 japanese animation poster & wallpapers, in the style of guillem h. pongiluppi, cyberpunk, albert goodwin, light yellow and crimson, shwedoff, dark crimson and sky-blue, cross-processed film::8 --v 5 --c 5 --s 750 --ar 5:9

Dit is pas een deel van de informatie die ik je ga geven. Antwoord gewoon met “IK HEB HET GELEZEN, GA VERDER MET INFORMATIE GEVEN”

Zelf prompts toevoegen aan de dataset

Vind zelf via de Midjourney galerij prompts die bij jouw stijl en smaak passen. Kopieer van deze prompts het full command en plak deze in ChatGPT om de chat te trainen. Het is wel handig om zoveel mogelijk verschillende soorten stijlen te voeren aan ChatGPT, zodat het vertrouwd raakt met alles wat je kan doen Midjourney. Kijk daarna hoeveel prompts er passen per keer. Ik geef minimaal 10- 15 prompts met diverse stijlen en parameters.

Prompt 8: photo of Wonder Woman by dc , ultra detailed, by greg rutkowski, realism, superb  --s 300 --q 2 --ar 9:16 --v 5

Prompt 9: slim rocket that splits in two with an epic explosion, solemn, highly detailed, hyper realistic , Professional color grading

Prompt 10: fox adventurer figure, product shot, oil painting, whelan, beautiful lighting, fantasy, d&d, masterwork, realistic figure, realism, anthropomorphic figure, --ar 9:16 --testp --creative --stylize 1250 --v 4 --v 4

Prompt 11: Beautiful celtic town, --ar 2:3  --uplight

Prompt 12: portrait of beautiful female made of rock-candy with periwinkle-licorice hair looking at camera, intricate detail --ar 9:16 --chaos 1  --v 5

Prompt 13: wide shot, colorful comic art of Dubai at night time, blue sky with stars, vibrant colors, contrast, 4k --v 5 --ar 9:16

Prompt 14: an elephant with red facial tattoos and eye makeup, in the style of futuristic shapes, gregory colbert, symmetrical asymmetry, light blue and maroon, zen-inspired, gender-bending iconography, goblincore --v 5 --s 500 --chaos 10 --ar 9:16

Prompt 15: beautiful couple hugged and laughed, 18 years old, Blue seaside, lighthouse,art by Ninagawa Mika, in the style of naturalistic poses, vacation dadcore, youthful energy, body extensions, analog film,super detail, dreamy lofi photography,colourful, volumetric lighting,shot on Kodachrome, ar 16:9 --s 250 --v 5

Dit is pas een deel van de informatie die ik je ga geven. Antwoord gewoon met “IK HEB HET GELEZEN, GA VERDER MET INFORMATIE GEVEN”

Als laatste wil ik de compatibiliteit van de prompts nog even doorgeven aan ChatGPT. Dit doe ik als volgt:

Compatibility

Model Version & Parameter Compatability

Affects initial generation Affects variations + remix Version 5 Version 4 Version 3 Test / TestpNiji

Max Aspect Ratio ✓ ✓ any 1:2 or 2:1 5:2 or 2:5 3:2 or 2:3 1:2 or 2:1

Chaos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Image Weight ✓ ✓ ✓ ✓

No ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quality ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Seed ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sameseed ✓ ✓

Stop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Style 4a and 4b

Stylize ✓ 0–1000

default=100 0–1000

default=100 625–60000

default=2500) 1250–5000

default=2500)

Tile ✓ ✓ ✓ ✓

Video ✓ ✓

Number of Grid Images - - 4 4 4 2 (1 when aspect ratio≠1:1)

Mooie afbeeldingen genereren met Midjourney dankzij ChatGPT prompts

Nu is ChatGPT voldoende getraind om zelf ook afbeeldingen te genereren. Ik sla het gesprek op met als titel “MIDJOURNEY PROMPT GENERATOR V5”, zodat ik het gesprek niet snel zal kwijtraken. Ik ga nu aan de slag met het maken van prompts.

Geweldig. Nu wil ik dat je doet alsof je als een professionele fotograaf bent. Maak gebruik van beschrijvende taal bij het beschrijven van de  fotoprompts, inclusief camera-instellingen. Laat je inspireren door de voorbeeldprompts die ik eerder heb gegeven, kopieer deze niet, maar gebruik wel hetzelfde format. Prompts in het Engels.

Maak vijf prompts voor een foto van een stelletje op een bankje bij het water.

Ik krijg als antwoord een paar hele prachtige voorbeelden van prompts. Ik heb ze alle vijf ingevoerd in de Discord bot van Midjourney. Daarna heb ik de mooiste van de vier uitgekozen om op te schalen.

Prompt 1

 A romantic sunset scene of a young couple sharing a tender moment on a wooden bench by a tranquil lake, captured with a Canon EOS 5D Mark IV, 50mm f/1.8 lens, ISO 100, shutter speed 1/200s, and aperture f/2.8, emphasizing golden hour lighting and creating a dreamy bokeh effect in the background –v 5 –ar 3:2 –chaos 25 –s 350

Uitkomst:

Prompt 2

A black and white photograph of a couple snuggling on a park bench overlooking a serene river, taken with a Nikon D850, 85mm f/1.4 lens, ISO 400, shutter speed 1/125s, and aperture f/2, evoking timeless emotions and highlighting the contrast between light and shadow –v 5 –ar 1:1 –chaos 10 –s 500 –stylize 750

Uitkomst:

Voorbeeld Midourney AI prompt ChatGPT zwart wit prompt

Prompt 3

A vibrant image of a couple playfully laughing together on a bench beside a sparkling ocean, shot with a Sony A7R IV, 35mm f/1.4 lens, ISO 200, shutter speed 1/1000s, and aperture f/2.5, capturing their genuine happiness and the vivid colors of their surroundings –v 5 –ar 16:9 –chaos 50 –s 250 –q 2

Uitkomst:

Voorbeeld prompt CHATGPT en Midjourney

Prompt 4

A candid photo of a couple holding hands on a bench near a peaceful pond, surrounded by lush greenery, shot with a Fujifilm X-T4, 56mm f/1.2 lens, ISO 160, shutter speed 1/250s, and aperture f/2.8, focusing on the couple’s connection and the soft, natural light filtering through the trees –v 5 –ar 4:3 –chaos 20 –s 400 –stylize 650

Uitkomst:

Foto prompt ChatGPT

Prompt 5

A whimsical long-exposure shot of a couple stargazing on a bench by a calm lake, captured with a Nikon Z7, 24mm f/1.4 lens, ISO 800, shutter speed 25s, and aperture f/2, highlighting the magical night sky and the couple’s silhouette against the star trails –v 5 –ar 3:2 –chaos 15 –s 300 –uplight

Long exposure stijl midjourney prompt

Uitkomst:

Tip: In dit voorbeeld laat ik ChatGPT helemaal vrij qua stijl. Ben je echt specifiek op zoek naar een bepaalde stijl, dan kun je dit in de prompt specifieren. Bijvoorbeeld: Maak vijf prompts voor een foto van een stelletje op een bankje bij het water. In een realistische stijl, zwart wit.

Nog een voorbeeld: iets meer context in de prompt

In de volgende prompt heb ik iets meer context gegeven van wat ik wil en waar ik naar op zoek ben. De uitkomst vind ik persoonlijk weer prachtig.

Maak 5 prompts voor een foto van een prachtige grote hond. Het moet een portretfoto zijn, die realistisch is. De stijl moet dus zo zijn omschreven dat het een echte foto zou kunnen zijn. Formaat: --ar 9:16

Prompt 1

A remarkably detailed, hyperrealistic portrait of a majestic Great Dane standing tall and proud, captured with a Canon EOS R5, 70-200mm f/2.8 lens, ISO 100, shutter speed 1/320s, and aperture f/4, focusing on the dog’s regal expression and rich coat texture, set against a neutral background –v 5 –ar 9:16 –chaos 10 –s 300 –q 1

Uitkomst:

Hond Midjourney

Prompt 2

A close-up portrait of a noble Siberian Husky with piercing blue eyes, shot with a Nikon D780, 105mm f/1.4 lens, ISO 200, shutter speed 1/500s, and aperture f/2, highlighting the intricate details of the dog’s facial features and its powerful gaze, surrounded by a blurred, natural setting –v 5 –ar 9:16 –chaos 20 –s 400 –q 2

Uitkomst:

Prompt 3

An endearing, true-to-life portrait of a fluffy Old English Sheepdog looking intently at the camera, shot with a Fujifilm GFX 100, 110mm f/2 lens, ISO 100, shutter speed 1/200s, and aperture f/2.8, showcasing the dog’s unique coat and lovable personality against a simple, uncluttered background –v 5 –ar 9:16 –chaos 40 –s 350 –uplight

Uitkomst:

fluffy Old English Sheepdog

Prompt 4

A heartwarming portrait of a gentle, smiling Bernese Mountain Dog, captured with a Nikon Z6 II, 50mm f/1.2 lens, ISO 160, shutter speed 1/250s, and aperture f/2, emphasizing the dog’s kind expression and its distinctive tricolor coat, set against a softly lit, harmonious background –v 5 –ar 9:16 –chaos 15 –s 500 –q 1

ChatGPT prompt afbeelding maken

Uitkomst:

Prompt 5

A captivating portrait of a golden-haired Labrador Retriever basking in the warm glow of a sunset, taken with a Sony A7 III, 85mm f/1.8 lens, ISO 100, shutter speed 1/400s, and aperture f/2.2, capturing the dog’s joyful expression and the stunning colors of the evening sky –v 5 –ar 9:16 –chaos 30 –s 450 –stylize 900

Uitkomst:

Golden retriever prompt midjourney chatgpt

Laatste voorbeeld: Heel specifiek de stijl vragen en precies weten wat je wil

In het eerste voorbeeld heb ik ChatGPT erg vrij gelaten met de stijl, het formaat en de gehele prompt. Het tweede voorbeeld voorzag ik de prompt al van iets meer context. Ik ben nu echt specifiek op zoek naar een bepaalde foto. Deze manier gebruik ik het vaakst. Hoe duidelijker de prompt, des te beter de uitkomst.

Maak nu 5 prompts, in ar 3:2 afmeting, van een zwarte greyhound (hondenras), met enkele Dieselpunk elementen, in Spanje. Wees zo specifiek mogelijk.  Maak gebruik van beschrijvende taal bij het beschrijven van de  fotoprompts, inclusief camera-instellingen. Laat je inspireren door de voorbeeldprompts die ik eerder heb gegeven, kopieer deze niet, maar gebruik wel hetzelfde format. Prompts in het Engels. 

Wow: De uitkomst van prompt nummer twee is wel precies wat ik zoek.

Prompt 1

Intriguing Dieselpunk-style portrait of a black greyhound in a vintage Spanish alley, with an 80mm lens, dramatic lighting casting contrasting shadows, and retro-futuristic gear accents, in a 3:2 aspect ratio –ar 3:2 –v 5 –stylize 300

Uitkomst:

Midjourney AI en ChatGPT voorbeeld 5

Prompt 2

A captivating 3/4 portrait of a black greyhound in Dieselpunk attire, set against a gritty Spanish industrial background, with a 50mm lens, soft lighting illuminating intricate gear details, in a 3:2 aspect ratio –ar 3:2 –v 5 –stylize 300

Midjourney AI en ChatGPT 4

Uitkomst:

Prompt 3

Cinematic image of a black greyhound amidst a Dieselpunk Spanish landscape, captured using a 100mm lens, showcasing steampunk-inspired mechanical enhancements, and a sunlit backdrop of historic Spanish architecture, in a 3:2 aspect ratio –ar 3:2 –v 5 –stylize 300

Uitkomst:

Midjourney AI en ChatGPT 3

Prompt 4

Black greyhound in a Dieselpunk-inspired Spanish setting, shot with an 85mm lens, dynamic composition with dramatic lighting highlighting its sleek form and machinery elements, framed by a historic Spanish cityscape, in a 3:2 aspect ratio –ar 3:2 –v 5 –stylize 300

Uitkomst:

Midjourney AI en ChatGPT 2

Prompt 5

A mesmerizing portrait of a black greyhound with Dieselpunk enhancements, poised on a cobblestone street in Spain, captured using a 35mm lens, with warm, atmospheric lighting emphasizing the fusion of futuristic and traditional elements, in a 3:2 aspect ratio –ar 3:2 –v 5 –stylize 300

Uitkomst:

Midjourney AI en ChatGPT 1

Bronnen

Ik heb mijn inspiratie voor dit artikel en de trainingsteksten die ik aan ChatGPT heb gegeven gehaald uit meerdere bronnen:

  • https://www.allabtai.com/
  • https://empowery.com/product/ai-training-chatgpt4-to-midjourney-v5/
  • https://www.udemy.com/course/gptcourse/

De teksten heb ik wel aangepast, om ze wat meer geschikt te maken voor mijn eigen doelen. Zo heb ik de prompts, die ik als voorbeeld heb uitgekozen, gericht gekozen op basis van wat ik mooi vind en wat nuttig is voor mijn websites. Het lijkt soms in de Nederlandse prompt dat het een beetje krom is vertaalt. Dit is ook zeker het geval. Echter begrijpt de ChatGPT ai het op deze manier erg goed, dus heb ik het laten staan.

Check het zoekvolume van je zoekwoord hieronder:

Foto van auteur

Edwin

Edwin is sinds 2012 volop bezig met websites ontwikkelen en affiliate marketing. Op MijnOnlineInkomen.nl deelt hij al zijn ervaring.

Wij schrijven onze teksten en reviews als onafhankelijke partij. Daarbij maken we soms gebruik van affiliate links. Meer hierover lees je in ons advertentiebeleid.